ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3636-2111 ต่อ 1110 หรือ 1219 (ในวันและเวลาราชการ)

กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ  EM (Effective MicroorganismsTM)

ราคาจำหน่าย (Price)

•   EM ขนาด 250    มิลลิตร    ราคาขาย     25      บาท    Barcode : 8858292000015

•   EM ขนาด 1 ลิตร               ราคาขาย     90      บาท    Barcode : 8858292000039

•   EM ขนาด 10 ลิตร             ราคาขาย   850       บาท    Barcode : 8858292000053

EM ย่อมาจากคำว่า Effective MicroorganismsTM หรือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ คือกลุ่มจุลินทรีย์ ที่ได้คัดสรรเฉพาะจุลินทรีย์กลุ่มดีมีประโยชน์ 3 กลุ่ม มาเลี้ยงรวมกันด้วยเทคนิคพิเศษ เพื่อนำมาช่วยให้เกิดมวลจุลินทรีย์ กลุ่มดีที่มีมากกว่ากลุ่มก่อโรค ไม่เป็นพิษภัยต่อสิ่งมีชีวิต ทั้งคน พืช  และสัตว์  แต่จะมีประโยชน์ต่อพืช สิ่งมีชีวิต  และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่สำคัญ 3 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง     (Photo Synthetic Bacteria)

2 กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก   (Lactic Acid Bacteria)

3. กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์                   (Yeasts)

ประโยชน์    1. ขจัดกลิ่นต่างๆ ในห้องน้ำ, ภายในครัวเรือน, ท่อระบายน้ำ และกองขยะ ( EM 1 ฝา ต่อน้ำ 5 ลิตร )

                   2. ขจัดคราบสกปรกเช่น เช็ดถูกพื้น, เฟอร์นิเจอร์, ตู้เย็น, เตาแก๊ส เป็นต้น ( EM 1 ฝา ต่อน้ำ 5 ลิตร )

                   3. ผสมน้ำรดต้นไม้ ( EM 1-2 ฝา ต่อน้ำ 10 ลิตร )

                   4. ผสมน้ำอาบให้สัตว์เลี้ยง ( EM 1 ฝา ต่อน้ำ 5 ลิตร )

คำแนะนำ    เก็บไว้ในอุณหภูมิปกติ ห้ามรับประทาน