การประยุกต์ใช้ EM กับการประมง

                                                                      

อุปกรณ์
1. EM หัวเชื้อ
2. EM ขยาย
3. EM โบกาฉิ
4. ซูเปอร์ EM5
5. ซูเปอร์โบกาฉิ
            การเลี้ยงปลา กุ้ง กบ ตะพาบ ฯลฯ เป็นสัตว์น้ำที่กำลังนิยมเลี้ยงและจะมีการเลี้ยงกันมากขึ้น เพราะสัตว์น้ำธรรมชาติลดน้อยลง การเลี้ยงสัตว์น้ำ การดูแลสำคัญที่สุด การรักษาน้ำควรจะดำเนินการตั้งแต่ก่อนนำน้ำเข้า เพื่อทำให้พื้นบ่อสะอาด เมื่อนำน้ำเข้าบ่อจะไม่ทำให้น้ำสกปรก
การเลี้ยงสัตว์น้ำปัจจุบันควรใช้ระบบปิด คือมีบ่อเก็บน้ำไว้ใช้ของตนเองแยกจากบ่อเลี้ยง
            นำน้ำจากข้างนอกเข้าบ่อพัก แล้วบำบัดด้วย EM โบกาฉิ และ EM ขยาย ให้น้ำสะอาดก่อนนำเข้าบ่อเลี้ยง 

วิธีเตรียมบ่อเลี้ยง
            - หว่าน EM โบกาฉิ ไร่ละ 100 ก.ก.
            - พ่น EM ขยาย ไร่ละ 20 ลิตร ผสม น้ำ 500 เท่า (ถ้าบ่อแห้งให้ผสมน้ำ 1,000 เท่า) หมักไว้ 2-3 วัน นำน้ำเข้า
            - ใส่ EM โบกาฉิ แล้วพ่น EM ขยาย อีกครั้งในปริมาณเท่าเดิม หมักไว้อีก 4-5 วัน น้ำจะเขียว จะมีอาหารธรรมชาติเกิดขึ้น นำพันธุ์สัตว์น้ำมาปล่อย โดยไม่ต้องให้อาหารสำเร็จได้หลายวัน
            การดูแลสัตว์น้ำทุกชนิด ใช้ EM ขยายพ่นเสมอๆ เมื่อสัตว์โตก็พ่นบ่อยขึ้น หากสัตว์มีจำนวนมากควรพ่นบ่อยขึ้น
            - อาหารผสม EM ด้วยอาหาร 1 กิโลกรัม EM 10 ซีซี
            - สัตว์มีปัญหา มีอาการป่วย พ่น EM บ่อยขึ้น หรือใช้ซุปเปอร์ EM5
การเก็บผลผลิต สูบน้ำเข้าบ่อพัก จับเสร็จแล้วก็เตรียมบ่อต่อ

 


การเลี้ยงกุ้ง
อุปกรณ์
1. EM หัวเชื้อ
2. EM ขยาย
3. EM โบกาฉิ
4. ซูเปอร์ EM5
5. ซูเปอร์โบกาฉิ
            การเลี้ยงกุ้งที่ได้ผลคือ การเลี้ยงระบบปิด ที่ได้กล่าวไว้ในเรื่องการประมง การเตรียมบ่อก็ดำเนินการเช่นเดียวกัน นำน้ำจากแหล่งน้ำเข้าบ่อพัก บำบัดก่อนนำเข้าบ่อเลี้ยง เมื่อจะจับสัตว์เลี้ยงก็สูบกลับเข้าบ่อพัก ไม่มีน้ำไหลออกไปข้างนอกซึ่งทำให้เกิดมลภาวะ
            การเลี้ยงกุ้งมีรายละเอียดในเรื่องการเตรียมพันธุ์ การเตรียมก่อนปล่อยพันธุ์กุ้ง การปรับสภาพน้ำให้มีความเค็มใกล้เคียงกัน เป็นรายละเอียดที่ผู้เลี้ยงจะต้องทำความเข้าใจ จะนำมากล่าว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ EM เท่านั้น

การเตรียมบ่อ
            - บางรายปล่อยให้บ่อแห้งก่อนหว่าน EM โบกาฉิ แล้วพ่น EM ขยาย
            - บางรายบ่อแห้งหมาดๆ ก็หว่าน EM โบกาฉิ แล้วพ่น EM ขยาย
            - บางรายบ่อยังเปียกอยู่ก็หว่าน EM โบกาฉิ พ่น EM ขยาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดินและสภาพแวดล้อมที่นั่นด้วย EM โบกาฉิไร่ละ 200 กิโลกรัม EM ขยาย ไร่ละ 40 ลิตร
            หลังปล่อยน้ำเข้าก็จะใส่ EM โบกาฉิ พ่น EM ขยาย อีกครั้งเท่ากับครั้งแรก เพื่อบำบัดน้ำและทำให้เกิดอาหารธรรมชาติ เมื่อนำพันธุ์กุ้งมาปล่อย การให้ EM สม่ำเสมอ มีความจำเป็น

            เดือนแรก พ่นทุก 5 วัน เดือนที่ 2 พ่นทุก 3 วัน เดือนที่ 3 พ่นทุก 2 วัน
            อาหารกุ้งควรผสม EM หัวเชื้อ 10 ซีซี ต่อ อาหาร 10 ก.ก.
            หากมีปัญหาสารพิษ มีโรค ใส่ซูเปอร์สุโตจูหน้าใบพัด ไร่ละ 3-5 ลิตร
การตีน้ำ
            - กลางวัน ตีน้ำเพื่อไล่ EM ให้ทั่วบ่อ และตีน้ำเพื่อช่วยให้กุ้งหายเครียด
            - กลางคืนตีน้ำตลอดคืน

 


                                         กลับหน้าหลัก